Vascular Parkinsonism Life Span

Parkinsonizm naczyniowy jest chorobą charakteryzującą się mimowolnym drżeniem w kończynach, trudnością w inicjowaniu i kontrolowaniu ruchu dobrowolnego oraz zmianami nastroju i poziomu aktywności pacjenta. W USA i Europie pierwsze objawy choroby występują zwykle w wieku od 55 do 65 lat. Większość pacjentów ma powyżej 65 lat, a mężczyźni są bardziej podatni na tę chorobę niż kobiety. Często pojawia się diagnoza, gdy względny lub bliski współpracownik pacjenta obserwuje go nieruchomą mimiką i / lub ma trudności w wykonywaniu normalnych kroków. Objawom tym może towarzyszyć nadmierne pocenie się, upośledzenie pamięci i depresja. Ważne jest, aby podkreślić, że pacjent może nie cierpieć z powodu tych objawów przez cały czas, że w "dobrym" dniu pacjent idzie normalnie.

Choroba postępuje powoli, tzn. Przeciętny pacjent może żyć w wieku piętnastu do dwudziestu lat od rozpoznania. Powodem tej dużej zmienności długości życia jest wiele zmiennych, które wchodzą w grę podczas tej progresji. Na przykład u pacjenta może rozwinąć się demencja, choroba Alzheimera lub inna choroba zwyrodnieniowa w połączeniu z naczyniowym parkinsonizmem. W tym miejscu należy zauważyć, że choroby nie należy mylić z demencją; pacjenci z chorobą naczyniową cierpią jedynie na zaburzenia poznawcze w późniejszych stadiach. Pacjent może wykonać wiele kroków, aby znacznie spowolnić jego postęp.

Mózg to sieć tkanki nerwowej, czyli pęczków miliardów komórek nerwowych, które są niezbędne dla funkcjonowania ciała fizycznego, oraz wydajności procesów poznawczych, uczenia się i pamięci. Systemy nerwowe są zasilane przez tę samą sieć tętnic i żył, które dostarczają krew i zabierają ją z innych narządów ciała. Jednak wraz z wiekiem zachodzą zmiany, które powodują, że ta sieć naczyń krwionośnych jest mniej wydajna. Zmiany te obejmują stwardnienie tętnic z powodu wysokiego ciśnienia krwi i "stwardnienie wątroby" lub tłuszcz gromadzący się w ścianach tętnic. Wszystkie te schorzenia narażają pacjenta na udar, ponieważ uniemożliwiają przepływ krwi do ważnych obszarów mózgu. Mózgowe skany pacjentów z naczyniowymi objawami parkinsonizmu często ujawniają dowody uderzeń - w niektórych przypadkach, wiele udarów mózgu - w zwojach podstawy, masę neuronów w podstawie przodomózgowia.

Zwoje podstawy mózgu są połączone z centralnym układem nerwowym, co wyjaśnia, dlaczego naczyniowy Parkinsonizm wpływa na ruch pacjenta. Chociaż drżenie pacjenta jest podobne do drgawek u pacjenta z chorobą Parkinsona, ta ostatnia choroba dotyczy innego obszaru mózgu. To tłumaczy, dlaczego leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona, takie jak L-dopa i L-treo-dops, wykazały niewielki sukces w leczeniu choroby naczyniowej. Zamiast tego wiadomo, że terapie polepszające zdrowie mózgu spowalniają postęp choroby Parkinsona naczyniowego. Ponieważ choroba wynika z warunków, które prowadzą do cierpienia udarów, terapie zmniejszające ryzyko tych ataków prowadzą do poprawy jakości życia pacjenta z naczyniami krwionośnymi. Te kroki obejmują:

Podobnie jak w przypadku wszystkich warunków dotyczących mózgu ważne jest, aby pacjent był aktywny fizycznie. Tutaj pojawia się trudność. Ponieważ drżenie sprawia, że ​​pacjent jest bardziej podatny na upadki, ważne jest, aby ćwiczył tylko pod nadzorem. To jest ważne; upadek, który powoduje, że pacjent w łóżku wiąże się ze skłonnością do komplikacji, które mogą przyspieszyć koniec życia. Do tych powikłań należą infekcje, odleżyny i zapalenie płuc z powodu niewłaściwego drenażu płuc. Ogólnie rzecz biorąc, długość życia pacjenta z chorobą Parkinsona zależy od jakości opieki, którą otrzymuje po postawieniu diagnozy.