Dandy Walker Sendromu Hayat Beklentisi

Burada, Dandy Walker malformasyonunu ve bunun yaşam beklentisi üzerine etkilerini gözden geçiriyoruz. Hastalığa beyin arkasındaki bir malformasyona ek olarak semptomlar eşlik ettiği için Dandy-Walker Sendromu olarak da adlandırılır.

Bu kalıtsal durum, hastanede bir MRI taraması veya BT taraması gerçekleştirerek veya bir kateter kullanan, x-ışınlı görüntüleme ve tıbbi boya enjeksiyonu ile uygulanan özel bir yöntem olan anjiyografi ile teşhis edilir ve etkilenen alanı incelemek için teşhis edilir Anormallikler için. Alternatif olarak, antenatal ultrason taramalarında, doğmamış bir fetusta durum tespit edilebilir. Dandy-Walker malformasyonu, insan beyninin arka kısmıyla ilişkilidir; bu alan hareketin kontrolünü sağlar.

Bu sendromu olanların çoğu hasta ve akrabaları, yaşam kalitesi ve ortalama ömür beklentisi ile ilgili soru ve endişeler taşımaktadır. Bir kişi Dandy Walker sendromundan etkilendiyse, muhtemelen en yumuşak vakalar haricinde bağımlı bir hayat geçirir. Tıbbi araştırmalar ve araştırmalardan elde edilen raporlar, ömrün sendromun her bir vakasında belirtilerin ve semptomların derecesi ve derecesine bağlı olduğunu göstermiştir.

Dandy-Walker Sendromu oldukça nadirdir ve yalnızca 25.000 ila 35.000 doğumda görülür. Tıbbi araştırmacılar, doğrudan sendroma neden olduğu kanıtlanmış herhangi bir kanıtlanmış faktör bulunmuyor olmasına rağmen, diğer bazı hastalıkların çevresel faktörlerle birleşerek beyin gelişimine (olasılıklarını artırma) eğilimli olabileceğinden şüpheleniliyor. Hastalığın ortaya çıkma şansını artırabilecek bu ağırlaştırıcı faktörlerin şunları içermesi düşünülmektedir:

Bebeklik döneminde durum gelişirse, motor becerileri (kol ve bacak hareketi vs.) etkilenebilir ve kafatası büyürülebilir. Bazı durumlarda entelektüel gelişme etkilenebilir.

Halen, olası semptomlarla uğraşmaktan ve kendilerini gösterdiklerinde durum veya spesifik tedaviler için bir tedavi mevcut değildir. Hafif vakalarda, durum çeşitli derecelerde baş ağrısı ile kendini gösterebilir. Hafif vaka bulunan hastalar belki de gerektiğinde ekstra destek ile nispeten normal bir hayat yaşayabilir.

Şiddetli vakalarda, amaç hastayı olabildiğince rahat tutmak ve yaşam kalitesini en üst düzeye çıkarmaktır. Bu hastalar için, semptomatik tedavi olası komplikasyonlarla baş etmeyi de içerir. Kafatası içindeki bitişik boşluklar genellikle sıvı ile doldurulur, ancak Dandy Walker sendromlu hastalarda bu sıvı dolu alanlar basınç oluşturarak bazılarını uzaklaştıracak bir işlem gerektirebilir. Cerrahi operasyon aşırı sıvıyı çıkarmak ve şişkinliği kontrol etmek için şönt kullanan invaziv bir prosedürdür.

Baş ağrısı (şiddetli olabilir) yanı sıra semptomlar hareket kaybını ve bazen konuşmayı da içerebilir. Ömür boyu belirtilerin ve malformasyonların ne kadar belirgin olduğuna bağlıdır; Birden fazla malformasyon varsa ömrü azalabilir. Kaliteli tıbbi bakım, yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilir.

Durum şiddetli olduğunda, beklenen ömür beklentisi aralığı kısa aralıkta. Özellikle, hastalığın komplikasyonları veya şiddetli bulguları ile, sendromun yaygın bir sonucu olan nöbet olasılığı nedeniyle kişinin yaşam beklentisi azalabilir. Bunlar akut hastalarda muhtemel yaşam boyu sürecek komplikasyonlar ve mortalitenin artması ile artan zorluklara neden olabilir.